กสทช. กรุงเทพฯ

กสทช. กรุงเทพฯ

?‍?ดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ คลื่นแห่งสันติสุข FM 99.75 Mhz เดินทางไปกสทช. กรุงเทพฯ เพื่อยื่นเอกสารขอต่อใบอนุญาตทดลองออกอากาศสถานีวิทยุฯปีพ.ศ. 2563 ( เพื่อออกอากาศปี 2564) ?ขอพระเจ้าทรงนำทีมงานบริหารและนักจัดรายการในการขับเคลื่อนรายการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเป็นพรต่อชุมชนและผู้ฟังตลอดไป(ตุลาคม 2020) Renewing the Voice of Peace local radio station’s license at NBTC – the Office of National Broadcasting and Telecommunications Comission
,Bangkok(Oct2020)