ติดต่อเรา

27/1 ถนนหนองประทีป ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รหัสไปรษณีย์ 50000

โทร : 053-241153 และ 053-242654

เพจ Facebook: สถานีวิทยุเสียงสันติ – Peace Radio FM 99.75 MHz