รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ขอบคุณพระเจ้า เสียงสันติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Best Practice Awards 2021” สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ