เข้าร่วมการจัดอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.

เข้าร่วมการจัดอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช.

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 (2021) ดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 MHz คลื่นแห่งสันติสุข จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยทีมงานได้เข้าร่วมการจัดอบรมและประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. ตามนโยบายที่สำคัญด้านกิจการกระจายเสียง และการติดตามตรวจสอบการกำกับดูแลกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะในการพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง ณ โรงแรม U nimman จ.เชียงใหม่