ดร.จริยา ศรมยุรา (ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสันติ FM 99.75 MHz.) พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ซึ่งจัดโดยสำนักงาน กสทช. เพื่อศึกษาความต้องการและรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยุและสื่ออื่นๆ ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2563 (2020) ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จ.เชียงใหม่