วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2019 เวลา 11.00 – 13.00 น. สถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 MHz เชียงใหม่ ได้จัดงานวันแม่ ณ อาคารสำนักงานเสียงสันติ
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่าน