ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานีวิทยุชุมขนเสียงสันติ FM 99.75 MHz ที่ได้รับอนุญาตให้กระจายเสียงอย่างถูกต้องตามกฏเกณฑ์ ระเบียบ ข้องบังคับของกสทช. กระทั่งวันนี้เป็นปีที่ 7 … ในช่วงวันที่ 15-16 ตุลาคม 2019 ดร. จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุฯ ได้ดำเนินการเดินเรื่องขอต่อใบอนุญาตทดลองออกอากาศฯ สำหรับปีหน้าเรียบร้อยแล้ว ( กสทช. กรุงเทพฯ) ติดตามรับฟังได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00น- 22.00 น.