เนื่องด้วยเดือนตุลาคม เป็นเดือนที่ ในหลวง ร.9 เสด็จสวรรคต เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปรีชาด้านดนตรีของพระองค์ท่าน จึงขออนุญาตพี่น้องในกลุ่มทุก ๆ ท่านครับ เพื่อประชาสัมพันธ์เพลงพระราชนิพนธ์ ชุดนี้ครับ “พระราชาแห่งดวงใจ” King of Hearts?