วิทยุชุมชนเสียงสันติ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง วิทยุออนไลน์ FM 99.75 MHz

ขอบคุณพระเจ้า เสียงสันติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Best Practice Awards 2021” สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ จัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2021 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ