วันสุดท้ายของการอบรมการเสริมสร้างทักษะการผลิตรายการวิทยุด้านสาธารณสุข โดย สำนักพัฒนาองค์กรวิชาชีพและส่งเสริมการบริการอย่างทั่วถึง กสทช.ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ 05/07/2019