เสียงสันติ มอบซีดีเพลงพระราชนิพนธ์ ชุด “พระราชาแห่งดวงใจ King of Hearts” แก่ ผู้นำ กสทช. และสถานีวิทยุภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา จัดโดยกสทช.ที่ผ่านมา