คริสต์มาสชุมชน เสียงสันติ ปี 2021

คริสต์มาสชุมชน เสียงสันติ ปี 2021 post thumbnail image
เสียงสันติจัดงานคริสต์มาสชุมชน เพื่อตอบสนองเทศกาลแห่งการให้ ด้วยการมอบข้าวสาร 5 กก. เป็นของขวัญคริสต์มาสแก่ผู้ร่วมงานและจัดเตรียมอาหารกล่องให้ทานที่บ้าน ?ขอบคุณพระเจ้าสำหรับงานครั้งนี้ ที่เสียงสันติช่วยให้ทุกคนมีความสุขและชื่นชมยินดีได้ในสถานการณ์โควิด-19
?Voice of Peace organized Christmas event for community at VOP building. The dinner boxes, snacks, gifts have been prepared for all participants. Everyone was very happy to get a 5 kg. rice as a Christmas gift. Thank God that VOP could help them to be happy and joyful in the midst of COVID-19 situation. (22/12/2021)
??????