ร่วมประชุมรับการอบรม

ร่วมประชุมรับการอบรม post thumbnail image

ทีมงาน สถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ นำโดยดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการสถานี เข้าร่วมประชุมรับการอบรม“ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล ปี 2565” จัดโดยกสทช. วันที่ 4-6 เมษายน 2565 ( 2022) ณ โรงแรมคันทารี ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ .