ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สวทช. (เชียงใหม่)

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สวทช. (เชียงใหม่) post thumbnail image

วันที่ 5 มิถุนายน 2022 ดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการ  สถานีวิทยุเสียงสันติ  FM 99.75 MHz เชียงใหม่ และคุณนิรันดร์ จันทจร  ผู้จัดรายการวิทยุ  ได้ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์ ภาคประชาชนเชียงใหม่ ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ