สถานีวิทยุเสียงสันติ ต้อนรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. )

สถานีวิทยุเสียงสันติ ต้อนรับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ) post thumbnail image
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2022 สถานีวิทยุเสียงสันติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้ต้อนรับ พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช. ด้านกิจการกระจายเสียง) และคุณสมบัติ ลีลาพตะ รองเลขาธิการ กสทช.
พร้อมคณะอนุกรรมการ , ผอ.กสทช.ภาค 3 , ผอ.กสทช.เขต 32 ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถานีฯ และรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงการเยี่ยมชมงานพันธกิจของสื่อมวลชนเสียงสันติ ดร. จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการสถานีฯและผอ. สื่อมวลชนเสียงสันติ และทีมงาน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 🙏Thank you the board members of the NBTC ( The National Broadcasting of Telecommunications Commission) for visiting the VOP radio station on August 18,2022.