ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 post thumbnail image

วันเสาร์ที่ 7 ม.ค. 2566 (2023) ดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการองค์การเสียงสันติ, ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 MHz มอบหมายให้ตัวแทนพนักงานเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2566 และงานสังสรรค์ปีใหม่ ร่วมกับสมาคมและผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง (สวทช.เชียงใหม่) ณ โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ?