เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group)

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) post thumbnail image

?ดร. จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 Mhz พร้อมด้วยทีมงาน ผู้ดำเนินรายการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus group) ต่อแนวทางการจัดแผนความถี่วิทยุและแนวทางการอนุญาตที่เกี่ยวข้อง กับกิจการวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มครั้งที่ 2/2566 วันที่23/3/2023 ณ. โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่

#VoiceOfPeace #meeting