กิจกรรมวันแม่ 2023

กิจกรรมวันแม่ 2023 post thumbnail image

สถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ FM 99.75 MHz. ร่วมกับองค์การเสียงสันติ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2023 เวลา 15.00-17.00 น. ณ.อาคารเสียงสันติ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความสุขระหว่างคุณแม่กับลูก พร้อมรับของที่ระลึกมากมาย ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณแม่ทุกท่านที่จะมีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และผู้ที่เป็นลูกได้ระลึกถึงแม่และตอบแทนพระคุณท่านในปีนี้