ร่วมประชุม ออกความเห็น

ร่วมประชุม ออกความเห็น post thumbnail image

?ดร. จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงสันติ และผู้ดำเนินรายการ /ดีเจร่วมประชุม ออกความเห็นในหัวข้อ ”ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของกิจการกระจายเสียงในประเทศไทย” อันเนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี(Disruptive Technology) จัดโดยกสทช.และมหาวิทยาลัย บูรพา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2023 ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน