ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567(2024)

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567(2024) post thumbnail image

#vopradio#สถานีวิทยุเสียงสันติ??เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2024 ดร.จริยา ศรมยุรา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุสียงสันติ พร้อมด้วยทีมงานดีเจ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567(2024) สมาคมวิชาชีพวิทยุ -โทรทัศน์ภาคประชาชนเชียงใหม่ (สวทช.เชียงใหม่) ณ ห้องอาหารเรือนแพ 1 จ.เชียงใหม่